Navodilo za uporabo

Navodilo za uporabo

Splošno navodilo:

Vzorec krvi v epruveti dobro premešajte (počasi obračajte, nikoli ne stresajte). Epruveto držite navpično in previdno odstranite zamašek.

Pipeto primite čim bližje gumijastega tesnila in jo vložite v epruveto.

Pipeto potisnite navzdol do dna epruvete. Stolpec krvi se avtomatsko dvigne do ničelnega položaja.

Epruveto z vstavljeno pipeto po pipetiranju namestite v stojalo. Stojalo z epruvetami mora biti nameščeno tako, da pipete stojijo navpično. Rezultate odčitajte po preteku natanko ene ure (odčitajte mejo med sesedenimi eritrociti in plazmo v pipeti).

Odstranitev uporabljenih izdelkov:

Po opravljeni meritvi kompleta ne razstavljajte. Pipeto skupaj z epruveto zavrzite in uničite v skladu z laboratorijskimi predpisi.