Navodilo za uporabo

Navodilo za uporabo

Splošno navodilo:

Vzorec krvi v epruveti dobro premešajte (počasi obračajte, nikoli ne stresajte). Epruveto držite navpično in previdno odstranite zamašek.

Pipeto primite čim bližje gumijastega tesnila in jo vložite v epruveto.

Pipeto potisnite navzdol do dna epruvete. Stolpec krvi se avtomatsko dvigne do ničelnega položaja.

Epruveto z vstavljeno pipeto takoj po pipetiranju namestite v aparat SEDIKO M10.

Meritev se samodejno zaključi v eni uri (aparat odčita mejo med sesedenimi eritrociti in plazmo v epruveti), rezultat pa se v spominu naprave ohrani vse do naslednje meritve na istem merilnem mestu. Podrobnejša navodila preberite v priročniku SEDIKO M10.

Odstranitev uporabljenih izdelkov:

Po opravljeni meritvi kompleta ne razstavljajte. Pipeto skupaj z epruveto zavrzite in uničite v skladu z laboratorijskimi predpisi.