Navodilo za uporabo

Navodilo za uporabo

Analiza ESR z uporabo Sedimas kompleta

 1. Pripravite vzorec:
  • Možnost A: napolnite posodico z 0,2 ml Na citrata (0,129 mol/l) in 0,8 ml krvi brez antikoagulanta.
  • Možnost B: napolnite posodico z 0,2 ml raztopine Na klorida (0,154 mol/l; fiziološka raztopina) in 0,8 ml K3EDTA krvi.
 2. Pokrijte posodico s priloženim zamaškom in jo pazljivo 4-5 krat obrnite.
 3. Ne odstranite zamaška.
 4. Skozi zamašek potisnite plastično pipeto v posodico s krvjo povsem do konca. Stolpec krvi se avtomatično naravna na začetek skale (ničelni položaj!).
 5. Posodico skupaj s pipeto vstavite v stojalo, pipete morajo stati navpično.
 6. Odčitajte rezultat natanko po preteku ene ure (odčitajte mejo med sesedenimi eritrociti in plazmo v pipeti).

Opozorila:

 1. Rokujte z vsemi biološkimi vzorci v skladu z navodili v laboratoriju.
 2.  Bodite pozorni na možnost kontakta z biološkimi vzorci, ker so lahko okuženi s povzročitelji infekcijskih bolezni (obvezna uporaba rokavic).
 3. Pipeta mora biti po pipetiranju napolnjena v celoti (do nničelnega položaja), vzorec mora biti homogen in brez mehurčkov (slabo pripravljen vzorec lahko privede do napačnih rezultatov meritev).
 4. V primeru padca pipete na tla lahko pride do onesnaženja pipete in v tem primeru jo raje zavrzite. V primeru poškodbe originalne embalaže morate preveriti, da so vsi deli pribora nepoškodovani in čisti.

Shranjevanje:

Sedimas komplet shranjujte v originalni embalaži v suhem prostoru na sobni temperaturi. Ob upoštevanju pogojev shranjevanja so pipete uporabne najmanj pet let.

Odstranitev uporabljenih izdelkov:

Po opravljeni meritvi kompleta ne razstavljajte. Pipeto skupaj s čašico zavrzite in uničite v skladu z laboratorijskimi predpisi.