Navodilo za uporabo

Navodilo za uporabo

1. korak:

V URISED epruvete nalijte po 12 ml svežih, dobro premešanih vzorcev urina. V nekaterih primerih je količina lahko manjša (pri pediatričnih vzorcih, raznih bolezenskih kliničnih stanjih). Volumen izmerite, v izvidu pa dodate opombo, da rezultati veljajo za izmerjeno količino [2].

Pred centrifugiranjem epruvete zaprite s priloženimi pokrovčki.

Priporočen čas centrifugiranja je 5 minut pri RCF 400 x g. Relativna centrifugalna sila (RCF) je odvisna od rotacijske hitrosti (obrati/minuto) ter od polmera (razdalje med osjo rotacije in dnom vertikalno postavljenega nosilca epruvet v centrifugi). Hitrost centrifugiranja (obr/min) izračunamo iz enačbe:

RCF = 1,118 x 10-5 x r x RPM2, pri čemer je RCF relativna centrifugalna sila (g), r je polmer centrifuge (cm), RPM je hitrost (obr/min oz. revolutions per minute). [2]

2. korak

Odstranite pokrovčke. Postavite epruvete v URISED stojalo in z enkratnim obratom odlijte supernatante [2].V obrnjenem položaju postavite epruvete na čisto staničevino za 3-5 sekund. Ustrezna količina urina s sedimentom zaradi površinske napetosti urina ostane v zoženem delu epruvete.
Epruvete obrnite nazaj v pokončni položaj.

3. korak

Sediment obarvajte z eno kapljo URISED barvila [2].

Vzorec sedimenta potem premešajte. Za mešanje lahko uporabite nastavek na ustrezni pipeti. Nastavki so priloženi kompletu.

4. korak

S pomočjo uporabljene pipete z nastavkom prenesite obarvan sediment na polkrožno odprtino komorice na URISED ploščici.

S kapilarnim vlekom se z vzorcem napolni celotna komorica [2].

Krožne oznake v posameznih merilnih komorah služijo v pomoč pri merjenju. Volumen vzorca pod posamezno oznako je zagotovljen s stalno razdaljo med stekelcema in znaša 0,011 μl.

Celice v vzorcu se obarvajo takoj, obarvan vzorec je stabilen (uporaben) približno eno uro na sobni temperaturi.

5. korak

Opis obarvanja celic sedimenta:

 1. "normalni" levkociti:
  • citoplazma – rdeče do vijolično,
  • jedra – rdeče,
  • granule – temno rdeče,
 2. Sternheimer – Malbinove celice ali "živi" levkociti svetlo modro, premikajoče granule pa sivkasto,
 3. eritrociti in epitelijske celice rahlo modro (vaginalne epitelijske celice svetlordeče do vijolično),
 4. bakterije svetlo rdeče,
 5. cilindri različno glede na sestavo: od svetlo rdeče do modro [1].

6. korak

Urinski sediment preglejte pri manjši (100 kratni) in pri večji (400 kratni) povečavi.

Porazdelitev delcev v preparatu in vsebnost redkih elementov (cilindrov, epitelijskih celic) opazujemo najprej pod manjšo povečavo. Nato se pod večjo povečavo pregleda najmanj 10 vidnih polj ter določi število različnih sestavin urinskega sedimenta. Pri izbiri površine opazovanja si pomagajte s krožnimi oznakami, ki ustrezajo velikosti vidnega polja mikroskopa pri 400× povečavi (preglejte celotno površino vidnega polja).

Na podlagi opravljenih meritev upoštevajte povprečno število celic. [2]

Odstranitev uporabljenih izdelkov:

Po opravljeni analizi vse uporabljene dele za enkratno uporabo zavrzite in uničite v skladu z laboratorijskimi predpisi.

Reference:

[1] Društvo medicinskih biokemičara Jugoslavije: Izabrani postupci analiza u kliničko biokemijskim laboratorijima, OPK, 1988, str. 99-100.
[2] Slovensko združenje za klinično kemijo: Nadja Plazar, Vanja Pahor, Klementina Berce: Priporočeni postopki za osnovno analizo urina, NUK 2004, poglavje 3.5.

 

Mikroskopske slike urinskega sedimenta na Urised ploščici, obarvane z Urised barvilom

100×: Zelo številni eritrociti in levkociti

400×: v sredini granuliran cilinder, desno zgoraj hialini cilinder, epitelne celice eritrocita (svetla, okrogla)

400×: Eritrociti, bakterije desno zgoraj levkocit

100×: levo granuliran cylinder

400×: eritrociti (svetli) in levkociti (temni), bakterije

400×: Hife gliv, levo spodaj eritrocit, desno zgoraj epitelna celica.