Navodilo za uporabo

Navodilo za uporabo

Odvzem arterijske krvi za plinsko analizo

Možna mesta odvzema krvi.

Očistite mesto vboda s primernim antiseptikom in položite roko na primerno pozicijo. PO ČIŠČENJU SE NE DOTIKAJTE MESTA VBODA !

Iglo namestite na MICROSET.

Odstranite varovalo na igli.

Opravite vbod v ustrezno arterijo. Kapilari se samodejno napolnita s krvjo.

Odvzem vzorca se zaključi, ko je druga kapilara napolnjena do ¾ njene dolžine.

Po odvzemu krvi na mesto vboda pritisnite s suhim sterilnim tamponom, dokler se krvavitev ne ustavi; ko se začne strjevanje, namestite obvezo oz. obliž, če je potrebno.

Odvrzite uporabljene igle v odlagalne posode. Ne poskušajte namestiti varovala nazaj na iglo. To poveča možnost vboda z iglo in posledične okužbe.

Po odstranitvi igle na končnik MIKROSETa namestite plastičen zelen pokrovček, ki do izvedbe analize pripomore k ohranitvi anaerobnih pogojev. Zelen pokrovček odstranite iz končnika pred namestitvijo filtra (pred izvedbo analize na analizatorju).

Na MICROSET namestite plastičen filter (sito). Ta prepreči prehod morebitnih strdkov iz vzorca v analizator. Nikar ne nameščajte filtra na zelen pokrovček.

Plinska analiza naj se izvede čimprej po odvzemu arterijske krvi. Na sobni temperaturi je vzorec stabilen in uporaben za plinsko analizo do 30 minut po odvzemu. Hlajenje v tem času ni potrebno.