Spektra<sup>TM</sup>

SpektraTM

Večnamenski spektrometer za izkustveno učenje kemije, fizike in biologije

Spektrometer za merjenje na blistrih omogoča: • Hitre spektrometrične določitve kemijskih parametrov v realnih vzorcih, kot so npr. naravne vode, živila, pijače.
 • Poskuse s področja svetlobe in barv.
 • Izkustveno vpeljavo Beer-ovega zakona.
 • Spoznavanje kemijskega ravnotežja.
 • Spremljanje kinetike kemijskih reakcij.
 • Spektrometrične titracije.

Instrument vzpodbuja inovativnost učencev, dijakov in študentov ter je primerno orodje za raziskovalne naloge dijakov. Enostavno ga je mogoče nadgraditi v druge analizne instrumente, npr. v plinski kromatograf za izkustveno učenje osnov kromatografije.

Spektrometer SpektraTM  temelji na tribarvni sveteči diodi (LED), ki ima emisijske maksimume pri 470 nm (modra svetloba), 565 nm (zelena svetloba) in 660 nm (rdeča svetloba). Sevala lahko prižigamo posamično ali v poljubni kombinaciji.

Prednosti spektrometra Spektra TM

 • Spektrometer je majhen in prenosen. Uporabljamo ga lahko tudi zunaj laboratorija. 
 • Delo z instrumentom je enostavno. Spektrometer je za uporabnika lahko razumljiv. Vsi deli, ki so temeljni za razumevanje postopka merjenja, kot so: svetilo, merilno mesto in senzor, so vidni.
 • Kemijske reakcije izvajamo na polimernih nosilcih - blistrih. Za meritev na blistru zadošča že 0,35 ml raztopine.
 • Eksperimentiramo hitro in enostavno. Predhodno usposabljanje ni potrebno. Pri manj zahtevnih eksperimentih lahko za dodajanje reagentov uporabljamo kar 10 ml plastenke s kapalnim nastavkom.
 • Delo je varno, saj steklenega pribora sploh ne uporabljamo, količine kemikalij pa so minimalne. Pri delu nastaja zelo malo odpadnih raztopin, kar je v skladu z načeli zelene kemije.

Več o spektrometru SPEKTRATM si lahko preberete na strani projekta  "Hands-on Approach to Analytical Chemistry for Vocational Schools" (Leonardo da Vinci), v katerem podjetje Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o. sodeluje kot podizvajalec in dobavitelj opreme.

Izdelek proizvajamo po predloženem modelu in licenci za patent: GROS, Nataša. Spektrofotometer za optično preiskavo tekočinskega vzorca : št. pat. 20392. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Patentna pisarna, 30.IV.2001.