Urised

Urised

pribor za standardizirano mikroskopsko analizo urina

Namen uporabe:

URISED pribor je namenjen za mikroskopsko analizo urinskega sedimenta in sicer za kvalitativno in kvantitativno vrednotenje različnih celic v urinskem sedimentu.

Opis izdelka:

Pribor sestavljajo:

1. URISED epruveta in pokrovček

Urised epruveta je izdelana iz polistirena (material po sežigu v kisiku nima anorganskega ostanka). Epruveta ima oznake za 2,5ml, 5ml, 10ml in 12ml. Epruveta je namenjena centrifugiranju vzorca urina. V spodnjem delu je zožena in v tem delu se med centrifugiranjem zbere urinski sediment. Po odlitju urina sediment zaradi površinske napetosti ostane v tem zoženem delu. Urised pokrovček je izdelan iz polietilena in je namenjen zamašitvi epruvete med centrifugiranjem ali med transportom, da preprečite razlitje vzorca

2. Nastavek za pipete 5-200 µl

Nastavki so izdelani iz polipropilena in so namenjeni za mešanje sedimenta z barvilom ter prenos obarvanega sedimenta na ploščico.

3. URISED barvilo

Urised barvilo je namenjeno obarvanju celic v sedimentu. URISED barvilo hranite na sobni temperaturi. Barvilo lahko uporabljate najmanj 2 leti, če je pH raztopine med 4 in 8.

4. URISED ploščica za mikroskopiranje.

Urised ploščica je izdelana iz pleksi stekla in ima zavarjeno debelejšo in tanjšo ploščico tako, da je na eni ploščici 10 komoric. Dolžina in širina posamezne komorice je 9,5 mm, razmak med ploščicama pa meri 0,1 mm. Površina ene komorice je tako 90,25 mm2, volumen v posamezni komorici pa 9,025 mm3.

5. URISED stojalo

Stojalo je na voljo po naročilu in ni del kompleta za enkratno uporabo. Urised stojalo je namenjeno namestitvi Urised epruvet ob pripravi vzorcev urina ter lažjemu odlitju supernatanta iz epruvet po centrifugiranju

 

Informacije za naročanje izdelka

Kat. št. Opis Škatla
6.01.1.5 URISED komplet 500 testov
6.01.1.5R URISED komplet z rumenimi nastavki 500 testov
6.01.1.5EP URISED epruveta + pokrovček 500 kos
6.01.1.5E URISED epruveta 500 kos
6.01.9.1P URISED ploščica (10 merilnih mest) 50 ploščic
6.01.9.1 URISED stojalo 1 kos