Vacutube

Vacutube

pribor za vakuumski odvzem krvi

Namen uporabe:

VACUTUBE so epruvete namenjene za vakuumski odvzem venske krvi. Uporabljajo se za odvzem, transport in pripravo vzorcev za testiranje seruma, plazme ali polne krvi v kliničnih laboratorijih.

Opis izdelka:

VACUTUBE epruvete so plastične epruvete s točno določenim vakuumom za odvzem predpisanega volumna krvi. Zaprte so z barvno kodiranimi zamaški. Epruvete, koncentracije dodatkov (aditivov oz. antikoagulantov), volumni tekočih dodatkov in njihova dovoljena odstopanja kot tudi razmerje med krvjo in dodatkom, so v skladu z mednarodnim standardom. Izbira dodatka je odvisna od analitične testne metode. Proizvajalec diagnostičnega reagenta in/ali proizvajalec aparata določi, katere vrste aditivov naj se uporabljajo pri izvajanju testov.

V našem proizvodnem sortimentu ponujamo:

VACUTUBE serum epruvete (rdeč zamašek, oznaka Z)

Epruvete so po notranjih stenah prevlečene s tankim slojem mikronskih delcev silike, ki pri rahlem obračanju vzorca krvi v epruveti aktivirajo strjevanje.

VACUTUBE serum epruvete z gelom (rumen zamašek, oznaka Z SEP. GEL)

Epruvete vsebujejo separacijski gel, ki je prisoten na dnu epruvete. Med centrifugiranjem se pregrada iz gela pomakne med serum ter krvni strdek. Pregrada je prav tako stabilna med transportom vsaj 48 ur.

VACUTUBE plazma epruvete (zelen zamašek, oznaka LH)

V epruvete je dodan antikoagulant litijev heparin (napršena raztopina). Epruvete so namenjene za pripravo vzorcev plazme (15 U.S.P. Li heparina/1 ml krvi).

VACUTUBE hematološke epruvete (vijoličen zamašek, oznaka K3E ali K2E)

V epruvetah je napršena raztopina K3EDTA ali suha K2EDTA. Epruvete se uporabljajo pri testiranju polne krvi v kliničnih laboratorijih (1,8 mg K3EDTA oz. K2EDTA na 1 ml krvi).

VACUTUBE koagulacijske epruvete (moder zamašek, oznaka 9NC)

Epruvete so napolnjene z raztopino trinatrijevega citrata, koncentracija aditiva je 0,129 mol/l (3,8 % raztopina) ali 0,109 mol/l (3,2 %). Mešalno razmerje je 1 del raztopine citrata z 9 deli krvi. Epruvete se uporabljajo za koagulacijske teste.

VACUTUBE glukoza epruvete (siv zamašek, oznaka FX)

Epruvete vsebujejo raztopino natrijevega fluorida in kalijevega oksalata (2,5 mg NaF+2,0 mg K oksalata/1 ml krvi). Uporabljajo se za merjenje krvnega sladkorja.

VACUTUBE ESR epruvete (črn zamašek, oznaka 4NC)

Epruvete vsebujejo raztopino trintrijevega citrata 0,129 mol/l (3,8% raztopina). Mešalno razmerje je 1 del raztopine citrata s 4 deli krvi. Epruvete se uporabljajo za odvzem krvi za merjenje hitrosti sedimentacije (ESR). Merjenje ESR se izvaja se izvaja po Westergreen metodi.

Priporočeno zaporedje odvzema krvi v epruvete:

  1. epruveta za odvzem hemokulture
  2. epruveta za odvzem krvi za teste hemostaze - moder zamašek
  3. epruveta za odvzem krvi za biokemijo (serum, clot aktivator), z ali brez gela - rdeč ali rumen zamašek
  4. epruveta za odvzem krvi s heparinom - zelen zamašek
  5. epruveta za odvzem krvi z EDTA - vijoličen zamašek
  6. epruveta za odvzem krvi z oksalat - fluoridom (glukoza) - siv zamašek
  7. ostalo
Opomba: Najprej odvzemite kri v epruveto brez dodatkov, zato da se ne kontaminira z različnimi dodatki (antikoagulanti).

 

Informacije za naročanje izdelka

  Skupni volumen (ml) 1 2 3 4 5 6 dodatek
Velikost epruvete (mm) 13/75 13/75 13/75 13/75 13/100 13/100
serum Z Clot acti­vator   4.04.1.3 4.19.1.3 4.12.1.3   4.02.1.3 Aktivator strjevanja
serum Z Clot acti­vator   4.10.1.3 4.21.1.3 4.13.1.3 4.14.1.3   Aktivator strjevanja + Separa­cijski gel
plazma LH   4.17.1.3   4.05.1.3     Litijev heparin
hemato­logija K3E   4.07.1.3 4.06.1.3 4.23.1.3 4.26.1.3 4.27.1.3 K3EDTA
K2E   4.34.1.3 4.35.1.3       K2EDTA
ESR 4NC   4.03.1.3         Trinatrijev citrat 0.129M 4:1
glukoza FX 4.08.1.3 4.15.1.3 4.16.1.3       Natrijev florid + kalijev oksalat
koagu­lacija 9NC   4.11.1.3     4.09.1.3   Trinatrijev citrat 0.129M 3,8% 9:1
9NC   4.18.1.3     4.24.1.3   Trinatrijev citrat 0.109M 3,2% 9:1