Navodilo za uporabo

Navodilo za uporabo

Vbod v veno in ravnanje z vzorcem:

Izberite epruveto, primerno za zahtevani vzorec.

Odstranite zaščito z igle na delu z navojem.

Vstavite iglo v držalo. Preverite, da igla trdno sedi v držalu (da se ne odvije med uporabo).

Zavežite prevezo (max. 1 minuto). Očistite mesto vboda s primernim antiseptikom.

NE DOTIKAJTE SE MESTA VBODA PO ČIŠČENJU.

Položite pacientovo roko v navzdol ležečo pozicijo.

Odstranite varovalo na igli. Opravite vbod PRI NAVZDOL LEŽEČI ROKI IN EPRUVETI OBRNJENI Z ZAMAŠKOM ČIMBOLJ NAVZGOR.

Potisnite epruveto v držalo, primite rob nosilca in porinite epruveto naprej in predrite gumeni del zamaška pri epruveti.

Pazite, da se epruveta prebode čimbolj v centru zamaška, da bi se izognili prebodu ob strani in posledično predčasni izgubi vakuuma v epruveti.

POPUSTITE PREVEZO TAKOJ, KO SE POJAVI KRI V EPRUVETI. NE DOVOLITE, DA SE VSEBINA EPRUVETE DOTAKNE ZAMAŠKA ALI KONCA IGLE MED SAMIM POSTOPKOM ODVZEMA. Ves čas pritiskajte s prsti epruveto v držalo, da bi zagotovili popoln odvzem predpisanega volumna vzorca.

OPOZORILO: KRI LAHKO OBČASNO PUŠČA IZ ROKAVA IGLE. UPOŠTEVAJTE SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA.

Epruveta se polni s krvjo, dokler je v njej prisoten podtlak (vakuum). Kri vedno sama preneha teči in le tedaj je v epruveti pravilno razmerje med antikoagulantom in krvjo. Epruvete ne smete prezgodaj odstraniti. Tak vzorec je nepravilno odvzet in za laboratorijsko analizo neuporaben. Epruveto vzemite iz držala šele, ko kri ne teče več. Posebna zaklopka zapre konec igle in kri iz igle ne teče, dokler v nosilec ne vstavite druge epruvete.

Če kri ne priteče v epruveto ali neha teči še preden je končan odvzem predpisane količine vzorca, priporočamo sedeče:

  1. Potiskajte epruveto, dokler zamašek ni preboden. Vedno držite epruveto na mestu s pritiskom prstov, da zagotovite popoln vakuumski odvzem.
  2. Preverite pravilno pozicijo igle v veni.
  3. Če kri še vedno ne teče, odstranite epruveto in vstavite novo epruveto v držalo.
  4. Če tudi druga epruveta ne povleče krvi, odstranite iglo in jo zavrzite.

Ponovite postopek od začetka:

  • Vstavite naslednje epruvete v držalo, prebodite zamašek in pričnite z odvzemom. Upoštevajte priporočeni vrstni red odvzema.
  • Medtem, ko se epruvete polnijo, obrnite napolnjene epruvete v smeri od spodaj navzgor in jih vrnite v pravilen položaj. Napravite enkrat celoten obrat epruvete. Za pravilno mešanje krvi z aditivom narahlo obrnite vsako epruveto 8 do 10 krat.

Ne stresajte epruvete. Nasilno mešanje lahko povzroči penjenje ali hemolizo. Nezadostno mešanje ali zapoznelo mešanje serumskih epruvet lahko povzroči zakasnitev v strjevanju. V epruvetah z antikoagulanti lahko nezadostno mešanje povzroči strjevanje in nepravilne rezultate testov.

Takoj, ko preneha teči kri v zadnjo epruveto, odstranite iglo iz vene, pritisnite na mesto vboda z suhim sterilnim tamponom, dokler se krvavitev ne ustavi.

Ko se začne strjevanje, namestite obvezo, če je potrebno.

Po odvzemu je na vrhu zamaška lahko prisoten ostanek krvi. Previdno rokujte z epruvetami, da se izognete stiku s to krvjo. Vsako držalo, ki je umazano s krvjo (kontaminirano), se smatra za nevarno in naj bo takoj odvrženo v zbiralnik. Za vsak odvzem priporočamo uporabo novega držala.

Odvrzite uporabljene igle v odlagalne posode. Ne poskušajte namestiti zaščitnega tulca nazaj na iglo. To poveča možnost vboda z iglo in posledične okužbe.

Vsak laboratorij je odgovoren za to, da menjava epruvet od enega tipa k naslednjim bistveno ne vpliva na analitične rezultate, ki jih pridobimo iz posameznih vzorcev pri pacientu.

Centrifugiranje

Preverite, da epruvete pravilno sedijo v mestih centrifuge. Če so epruvete nepravilno vložene v centrifugo, lahko pride do ločitve zamaška od epruvete. VACUTUBE Serum epruvete se morajo centrifugirati 30 do 60 min po odvzemu (inkubacijski čas potreben za strjevanje krvi).

 

Tip epruvete Prip. RCF Prip. čas
VACUTUBE serum Minimum 1500 g 10 min
VACUTUBE serum s sep. gelom 1800 g 10 min
VACUTUBE plazma 2000 - 3000 g 15 min
VACUTUBE koagulacija
Platelet tests (PRP) 150 g 5 min
Rutinski testi (PPP) 1500 - 2000 g 10 min
Priprava na globoko zamrzovanje plazme (PFP) 2500 - 3000 g 20 min

 

Epruvet z gelom ne smemo ponovno centrifugirati, ko se je že enkrat vzpostavila bariera.

Da preprečite segrevanje vzorcev med centrifugiranjem, nastavite temperaturo na 25°C.

Epruvete z gelom centrifugirajte najkasneje 2 uri po vzorčenju.

Opozorilo: Pred pošiljanjem gelskih epruvet z vzorci po pošti morajo le te po centrifugiranju stati eno uro pokonci na sobni temperaturi, da zmanjšate tveganje premika gela zaradi tresenja med transportom.

Hormoni in tumorski markerji

Za zanesljive rezultate analiz hormonov in tumorskih označevalcev z epruveto VACUTUBE Z SERUM je priporočljiva analiza na dan odvzema krvi. Različni dejavniki lahko povzročijo spremembe serumskih koncentracij tumorskih označevalcev, kar lahko vpliva na klinično-diagnostično vrednotenje analiz.